Diocese of Keimoes-Upington

Bisdom van Keimoes-Upington

Welcome

Patrons: The Immaculate Conception & St. Francis de Sales

www.catholic-keimoes.org.za

omikeimoes@telkomsa.net

Suffragan Diocese of the Province of Bloemfontein - Republic of South Africa

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]

 

BISKOP RISI se VASTYD BOODSKAP

Ek en Jy en Rassisme

 

As medewerkers van God doen ons 'n ernstige beroep op julle om nie die genade van God tevergeefs te ontvang nie! Want Hy s: Op die regte tyd het Ek na jou geluister en op die dag van redding het Ek jou gehelp. Kyk, nou is die gunstige tyd, nou is die dag van redding? (2 Kor 6:1, 2)

 

In 'n Herdersbrief oor rassisme, het die Biskoppe in 2016 die volgende opmerking gemaak:

 

Ons besef dat hierdie nie 'n maklike gesprek is nie, baie mense sou verkies om dit te vermy. Selfs ons uitnodiging tot so 'n dialoog kan dalk 'n hele reeks gevoelens oproep, insluitende di van selfregverdiging en eiegeregtigheid; of, skuld en ontkenning; of aan die ander kant, gevoelens van woede en verdriet. Dialoog wat rasioneel en respekvol is, is egter noodsaaklik sodat ons onself oop kan maak om God se genesing te ontvang.

 

In ons parogies en in die wyke sal 'n spesiale program aangebied word en ek en jy is ernstig versoek om in hierdie gesprek gedurende die eerste vier weke van die Vastyd deel te neem. Met die vertroosting en leiding van die Hl. Gees soek ons die genesing wat van Hom alleen kom.

 

Elke mens het sy en haar eie storie en wanneer ek en jy tyd uitkoop om die besondere storie van 'n ander te luister en waardering te laat ontwikkel, word die ander mens erken. Hierdie is die belangrikste stap wat ek en jy tot die oorkom van rassisme kan onderneem.

 

       Wanneer ek 'n ander mens erken as waarlik en lofwaardig, spreek ek die onreg aan wat in die verlede aan sy en haar aangedoen was.

       Wanneer ek 'n ander mens leer verstaan en sy en haar agtergrond waardeer, spreek ek die situasie aan waar hy en sy verneder was en met name verneder was.

       Wanneer ek van 'n ander mens se worstel leer ken, verstand en waardering word geskep en die innige waan vertroue en afguns wat tussen ons l word oorwin.

 

In die eerste plek, ek en jy word uitgenooi in hierdie vastyd program om te besef hoe vooroordeel, partydigheid, jaloesie en afguns my bemeester; en, in die tweede plek, hoe ek geneig is om die ander af te keur omdat ek nie aanvanklik is om van n ander mens te leer nie. Die woorde van Hl. Paulus is van toepassing: ... in nederigheid moet die een die ander hor ag as homself. (Filippense 2:3)

 

My wens is dat elke Katoliek in hierdie Vastyd volle gebruik sal maak van hierdie program oor rassisme en deur ons deelneming in hierdie program as ook deur gebed en vas en boetedoening sal pogings aanwend tot 'n hernude en volle navolging van die Here Jesus, in ons huidige situasie: Almal sal julle ken as my dissipels deur die liefde wat julle vir mekaar het. (Johannes 13:35)

 

Met Hl. Paulus ek doen versoek op almal: Kyk, nou is die gunstige tyd, nou is die dag van redding? (2 Korintirs 6:2)

U Biskop

 

+Edward

 

 

Boodskap vir Vastyd 2018

 

 

 

Please make contact with us through our e-mail address:

omikeimoes@telkomsa.net

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo