Diocese of Keimoes-Upington

Bisdom van Keimoes-Upington

Days of Prayer, Collections, etc.

Patrons: The Immaculate Conception & St. Francis de Sales

www.catholic-keimoes.org.za

omikeimoes@telkomsa.net

Suffragan Diocese of the Province of Bloemfontein - Republic of South Africa

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]


  

Bisdom Keimoes-Upington

Dae van Gebed, Spesiale Kollektes ens. 2020/21

 

2020

29 Nov

Eerste Adventsondag JAARKRING B (Evangelie van Markus)

Advent Kollekte vir die Bisdom

Gee verslag aan – Biskop Risi

8 Des

Onbevlekte Ontvangenis van Maria - Eerste Patroonheilige

 

25 Des

KERSFEES  - ‘n verpligte feesdag

 

27 Des

Heilige Familie van Nazareth

 

2021

1 Jan

 

Maria, Moeder van God

 

3 Jan

Epifánie van die Here

 

10 Jan

Hl. Leonie Aviat

 

10 Jan

Doop van die Here

 

24 Jan

Hl. Franciscus de Sales Tweede Patroonheilige van die Bisdom

 

24 Jan

SONDAG van die WOORD van GOD

 

17 Feb

As Woensdag

Vastydsoproep word elke Sondag ingesamel

 

Vr. Patrick Julie

28 Maart

30 Maart

2 April

4 April

Palm Sondag

Oliewyding te Pella

Goeie Vrydag – Kollekte vir die armes - die Heilige land

PAASSONDAG

 

 

Biskop Risi

25 April

Goeie Herder: Sondag van Gebed om Roepinge

Kollekte tot Onderhoud van Bisdom Studente in Kweekskool

 

Vr. Angus Osborne

16 Mei

Sondag Viering van Hemelvaart

 

23 Mei

PINKSTERSONDAG

 

27 Mei

Noveen vir Priesters

 

29 Mei

Salige Joseph Gerard OMI

 

3 Junie

Onse Here Jesus Christus die ewige Hoëpriester

 

6 Junie

Corpus et Sanguis Christi

 

11 Junie

Heilige Hart van Jesus

 

27 Junie

Petruspening Kollekte

 

4 Aug

Hl. Jean Marie Vianney – Patroon Heilige van Parogie Priesters

 

15 Aug

Tenhemelopneming van Maria - Patroonheilige v.d. Kerk in S.A.

 

29 Aug

Kollekte tot Onderhoud van Priester Mediese Fonds

Vr. Angus Osborne

1 Sep

Wêreld Dag – begin van Maand van die Skepping

 

23 Sep

Noveen vir die Sorg van die Skepping

 

26 Sep

Kategismus Sondag 26B

 

3 Okt

Kindsheidkollekte

Vr. Gerald Ssemakula

4 Okt

Fees van Hl. Fransiskus van Assisi

 

10 Okt

Lidmaatskap v.d. verspreiding v.d. geloof

Vr. Gerald Ssemakula

12 Okt

Salige Louis Brisson, Stigter v.d. OSFS

 

13 Okt

Heilige Edward – Patroonheilige van die Biskop

 

14 Okt

Herdenkingsdag van Biskop Risi se Biskopswyding

 

17 Okt

Sending Sondag Kollekte vir die verspreiding v.d. geloof

Vr. Gerald Ssemakula

24 Okt

Kollekte vir die Werke van St. Petrus Apostel (bv. kweekskole)

Vr. Gerald Ssemakula

7 Nov

Alle Heiliges

 

14 Nov

Wêreld Dag van die Armes en Behoeftiges

 

20/21 Nov

Pelgrimstog na graf van Biskop Simon

 

21 Nov

Christus-Koning

 

28 Nov

Eerste Adventsondag JAARKRING C

 

           Send proceeds of all collections to: (Please note name of Parish and which collection)              

           Diocese Keimoes BLA Kollekte, ENB Keimoes 230204, Rekening Nr. 62101853100

 

 

 

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]

This site is best viewed in 1024 x 768 pixels