Diocese of Keimoes-Upington

Bisdom van Keimoes-Upington

Days of Prayer, Collections, etc.

Patrons: The Immaculate Conception & St. Francis de Sales

www.catholic-keimoes.org.za

rckeimoes@catholic-keimoes.org.za

Suffragan Diocese of the Province of Bloemfontein - Republic of South Africa

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]


Bisdom Keimoes-Upington

Dae van Gebed, Spesiale Kollektes ens. 2017/18

 

2017

3 Des

Eerste Adventsondag JAARKRING B (Evangelie van Markus)

Advent Kollekte vir die Bisdom

Gee verslag aan - Biskop

8 Des

Onbevlekte Ontvangenis van Maria Eerste patroonheilige van die Bisdom

 

25 Des

KERSFEES  - ‘n verpligte feesdag

 

31 Des

Heilige Familie van Nazareth

 

2018

1 Jan

 

Maria, Moeder van God

 

8 Jan

Epifánie van die Here

 

9 Jan

Doop van die Here

 

10 Jan

Hl. Leonie Aviat

 

24 Jan

Hl. Franciscus de Sales Tweede patroonheilige van die Bisdom

 

14 Feb

As Woensdag

Vastydsoproep word elke Sondag ingesamel

 

Vr. Patrick Julie

25 Maart

27 Maart

30 Maart

 

1 April

Palm Sondag

Oliewyding te Pella

Goeie Vrydag – Kollekte vir die armes onder die gelowiges van die Heilige land

PAASSONDAG

 

 

 

Biskop

29 April

Goeie Herder: Sondag van Gebed om Roepinge

Kollekte tot Onderhoud van Bisdom Studente in Kweekskool

 

Vr. Angus Osborne

10 Mei

Hemelvaart

Sondag Viering van Hemelvaart

 

20 Mei

PINKSTERSONDAG

 

21 Mei

Hl. Eugene de Mazenod Stigter v.d. OMI

 

29 Mei

Salige Joseph Gerard OMI

 

21-30 Mei

3 Junie

Noveen vir Priesters

Corpus et Sanguis Christi

 

8 Junie

Heilige Hart

 

1 Julie

Petruspening Kollekte

Biskop

15 Aug

19 Aug

Tenhemelopneming van Maria - Patroonheilige v.d. Kerk in S.A.

Sondag Viering van Tenhemelopneming van Maria

 

26 Aug

Bybel Sondag – begin van Kategismus Maand

 

23 Sept

Kategismus Sondag in ons Bisdom lesings Sondag 25 B

 

30 Sept

Kollekte tot Onderhoud van Priester Mediese Fonds

Vr. Angus Osborne

7 Okt

Kindsheidkollekte

Vr. Gerald Ssemakula

10 Okt

Salige Louis Brisson, Stigter v.d. OSFS

 

13 Okt

Heilige Edward – Patroonheilige van die Biskop

 

14 Okt

Lidmaatskap v.d. verspreiding v.d. geloof

Vr. Gerald Ssemakula

14 Okt

Herdenkingsdag van Biskop Risi se biskopswyding

 

21 Okt

Sending Sondag Kollekte vir die verspreiding v.d. geloof

Vr. Gerald Ssemakula

28 Okt

Kollekte vir die Werke van St. Petrus Apostel (bv. kweekskole)

Vr. Gerald Ssemakula

4 Nov

Alle Heiliges

 

16/17 Nov

Pelgrimstog na graf van Biskop Simon

 

25 Nov

Christus-Koning

 

2 Des

Eerste Adventsondag JAARKRING C

 

 

 

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]

This site is best viewed in 1024 x 768 pixels