Diocese of Keimoes-Upington

Bisdom van Keimoes-Upington

Days of Prayer, Collections, etc.

Patrons: The Immaculate Conception & St. Francis de Sales

www.catholic-keimoes.org.za

rckeimoes@catholic-keimoes.org.za

Suffragan Diocese of the Province of Bloemfontein - Republic of South Africa

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]


Bisdom Keimoes-Upington

Dae van Gebed, Spesiale Kollektes ens. 2018/19

2018

2 Des

Eerste Adventsondag JAARKRING C (Evangelie van Lukas)

Advent Kollekte vir die Bisdom

Gee verslag aan – Biskop Risi

8 Des

Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Eerste Patroonheilige van die Bisdom

 

25 Des

KERSFEES  - ‘n verpligte feesdag

 

31 Des

Heilige Familie van Nazareth

 

2019

1 Jan

 

Maria, Moeder van God

 

6 Jan

Epifánie van die Here

 

10 Jan

Hl. Leonie Aviat

 

13 Jan

Doop van die Here

 

24 Jan

Hl. Franciscus de Sales Tweede Patroonheilige van die Bisdom

 

6 Maart

As Woensdag

Vastydsoproep word elke Sondag ingesamel

 

Vr. Patrick Julie

14 April

16 April

19 April

 

21 April

Palm Sondag

Oliewyding te Pella

Goeie Vrydag – Kollekte vir die armes onder die gelowiges van die Heilige land

PAASSONDAG

 

 

 

Biskop Risi

12 Mei

Goeie Herder: Sondag van Gebed om Roepinge

Kollekte tot Onderhoud van Bisdom Studente in Kweekskool

 

Vr. Angus Osborne

21 Mei

Hl. Eugene de Mazenod Stigter v.d. OMI

 

29 Mei

Salige Joseph Gerard OMI

 

2 Junie

Sondag Viering van Hemelvaart

 

9 Junie

PINKSTERSONDAG

 

19-27 Jun

30 Junie

Noveen vir Priesters

Corpus et Sanguis Christi

 

30 Junie

Petruspening Kollekte

 

5 Julie

Heilige Hart

 

15 Aug

18 Aug

Tenhemelopneming van Maria - Patroonheilige v.d. Kerk in S.A.

Sondag Viering van Tenhemelopneming van Maria

 

25 Aug

Bybel Sondag – begin van Kategismus Maand

 

1 Sep

Wêreld Dag van die Skepping

 

22 Sep

Kategismus Sondag in ons Bisdom lesings Sondag 25 C

 

29 Sep

Kollekte tot Onderhoud van Priester Mediese Fonds

Vr. Angus Osborne

23 Sep

4 Okt

Noveen vir die Sorg van die Skepping

Fees van Hl. Fransiskus van Assisi

 

6 Okt

Kindsheidkollekte

Vr. Gerald Ssemakula

12 Okt

Salige Louis Brisson, Stigter v.d. OSFS

 

13 Okt

Heilige Edward – Patroonheilige van die Biskop

 

13 Okt

Lidmaatskap v.d. verspreiding v.d. geloof

Vr. Gerald Ssemakula

14 Okt

Herdenkingsdag van Biskop Risi se Biskopswyding

 

20 Okt

Sending Sondag Kollekte vir die verspreiding v.d. geloof

Vr. Gerald Ssemakula

27 Okt

Kollekte vir die Werke van St. Petrus Apostel (bv. kweekskole)

Vr. Gerald Ssemakula

3 Nov

Alle Heiliges

 

22/23 Nov

Pelgrimstog na graf van Biskop Simon

 

24 Nov

Christus-Koning

 

1 Des

Eerste Adventsondag JAARKRING A

 

Send proceeds of all collections to: (Please note name of Parish and which collection)

                                   Diocese Keimoes BLA Kollekte, FNB Keimoes 230204, Rekening Nr. 62101853100

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]

This site is best viewed in 1024 x 768 pixels